obrovský příd. 1. neobyčejně velký; ohromný, nesmírný, gigantický: o-é stromy, balvany; o-á síla; o. význam; vyvinout o-é úsilí; vykonat o. kus práce; o. řev; zool. tesařík o.; volavka o-á; bot. kostřava o-á; přeslička o-á 2. expr. úžasný, skvělý, výborný, znamenitý, neobyčejný, vynikající, výtečný, velkolepý, ohromný: mít o. plán; vykonat něco o-ého; to je opravdu o-á myšlenka; přísl. obrovsky: o. velký; podst. obrovskost, -i ž.