obyvatel, -e m. (mn. 2. -ů, -tel) (obyvatelka, -y ž.) kdo něco obývá: o-é domu, města, Čech; expr. zdrob. obyvatelíček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)