odborný (†odborní Ner.) příd. týkající se jistého oboru činnosti; věnovaný n. věnující se urč. oboru (pracovně, studijně, badatelsky ap.): o-é znalosti; o-á kvalifikace; o. časopis; o-á kniha; o-é učiliště; o. pracovník; o. lékař; o. personál; o-é vyšetření; o. učitel na bývalé měšťanské škole; jaz. o. styl; teoreticky o., prakticky o. styl; o. název termín; o-é názvosloví terminologie; přísl. odborně: o. školený cvičitel; o. zasáhnout; o. opravit; podst. odbornost, -i ž.: zvýšit o. zaměstnanců; o. výkladu