odcházeti ned. (3. mn. -ejí) k odejíti: s pozdravem odcházel; odcházel domů; – o. ze služby; – o. na odpočinek; – euf. o. ze života umírat; přátelé odcházeli jeden za druhým; – ledy odcházely; – bouře pomalu odcházela přestávala; myšlenky odcházely ztrácely se ○ předp. po-; nás. odcházívati (o) bez předp.