odlet, -u m. (6. j. -u) 1. odletění, odlétání: o. stěhovavých ptáků; o. vlaštovek; let. start a opuštění prostoru letiště 2. expr. odchod: o. z domova; o. dětí do světa