odlišný příd. lišící se, různý, rozdílný, jiný, odchylný (op. stejný): o. názor; dvě od sebe o-á stanoviska; o-é zvyky; o. jazyk; přísl. odlišně: o. řešená stavba; podst. odlišnost v. t.