odvolání, s. námitky proti něj. rozhodnutí n. rozsudku, podané k někomu nadřízenému, k vyšší instanci: není žádného o.; podat, vyřídit o.; práv. řádný opravný prostředek proti rozsudku soudu nižší instance; v. též odvolati, odvolati se