oficiální (méně vhodně oficielní, †oficiálný Šal., †oficielný Vach.) příd. (z lat.) mající úřední ráz, uznávaný rozhodujícími místy, shodující se s jejich názory, vyjadřující je: o. jednání; o. přijetí hostí; o. poděkování; o. údaj; o. zpráva; o. místa; o. umění, filosofie; o. stanovisko; o. osobnost; přen. o. tón, vystupování nepřipouštějící důvěrnost, úřední; přísl. oficiálně: o. zahájené jednání; přicházet o.; o. prohlásit; o. uznávat; podst. oficiálnost v. t.