opice, -e ž. 1. savec, jehož prsty jsou zakončeny nehty a jehož palec je schopen postavit se proti ostatním prstům: cirkusová o.; lézt, šplhat, pitvořit se jako o.; chytrý, zlomyslný, ohyzdný jako o.; být sto let za o-mi velmi zaostalý; zool. o. (mn.) podřád Anthropoidea 2. hanl. kdo připomíná opici někt. vlastnostmi, jako napodobivostí, chytrostí, šeredností aj.: módní o.; vzala si šerednou o-i 3. žert. n. hanl. přezdívka, nadávka, zprav. ženě, dívce: ta o. už má zase jiného!; ty stará o.! 4. ob. stav opilosti, podnapilosti: mít o-i; vyspávat o-i; přijít domů s o-í, řidč. v opici; probrat se z o.; zdrob. opička v. t.