opilý příd. 1. (o člověku) dočasně opojený požitím alkoholického nápoje (op. střízlivý): o. do nepříčetnosti, na mol (ob.), pod obraz boží 2. vlastní člověku opojenému alkoholickým nápojem: o. krok, smích; o-é hulákání, vtipy 3. (čím) mocně zaujatý; opojený, omámený, oblouzený, roznícený, uchvácený: o. štěstím, láskou, bolestí; o-á svým mládím; přísl. opile: o. vrávorat; – v jeho duši vířilo to o. (Dyk); podst. opilost, -i ž. opilství