Nalezeno 10 heslových statí.

chlorela

, -y ž. (z řec.) zelená řasa užívaná k pokusné výrobě zvl. krmiv; bot. rod Chlorella

korela

, -y ž. pestrobarevný papoušek z Austrálie; zool. rod Calopsitta: k. pestrá

korelace

, -e ž. (z lat.) vzájemná závislost; souvztažnost: k. stavu tělesného a vlastností duševních; k. mez…

korelát

, -u m. (6. j. -u) (z lat.) odb. souvztažný pojem; protějšek, pandán: fyziologický k. duševního jevu…

korelativní

[-ty- i -tý-] příd. jsoucí ve vztahu s něčím, navzájem něčemu odpovídající; souvztažný: k. pojem; bi…

leporelo

, -a s. (ze špan.) obrázková knížka z tužšího papíru, která se zprav. rozkládá, takže tvoří souvislý…

orel

, orla m. (1. mn. -i, -ové) 1. velký dravý pták s mohutným zakřiveným zobákem a silnými spáry: silný…

orelský

příd. k Orel, orel 4: o-á jednota

pastorela

, -y ž. (z lat.) hud. menší vokální n. instrumentální skladba s náměty z pastýřského života; vánoční…

radiorelé

neskl. s. sděl. tech. zařízení pro postupné předávání signálů pomocí decimetrových vln; radioreléový…