organismus [-nyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z řec. zákl.) 1. soubor orgánů živočišného n. rostlinného těla; ústrojí, ústrojenství: výživa o-u; rozklad, buněčná stavba o-u; působení léků na zdravý o.; odolnost o-u; biol. jedinec živočicha n. rostliny 2. celek uspořádaně a účelně složený z jednotlivých složek a uzpůsobený k jistým funkcím: národní, státní o.; hospodářský o. socialistické společnosti 3. kniž. složení, stavba, učlenění: vnitřní o. hudební skladby, dramatu