Nalezeno 26 heslových statí.

aposelénium

[-ny-], -ia s. (z řec. zákl.) hvězd. bod na dráze měsíční družice nejvíce vzdálený od středu Měsíce …

doselné

, -ho s. pošt. poplatek za dosílku

moselský

[-ze-] příd. k Mosela (řeka protékající Francií a Německem): m-é víno

osel

, osla m. (1. mn. -i, -ové) 1. lichoprstý, koni příbuzný savec s dlouhýma ušima, jehož ochočené form…

oseliti se

dok. (3. mn. -í) mysl. (o černé zvěři) vrhnout selata

*oselmo

přísl. na oslu, po oslu: vyjet si o. na procházku (Ner.): koňmo, o. dopravovat (Ner.)

*oselský

I příd. oslovský: chlape o.! (Hol.)

oselský

II v. Oslo

Oslo

, -a (6. j. -u) n. neskl. s. hl. město Norska; osloský, řidč. oselský příd.: O. záliv

poloosel

, -sla m. zool. starší označení pro někt. druhy asijských divokých oslů

posel

, -sla m. (1. mn. -ové, zř. -i) 1. (poněk. zast. a obl. mor. též poslice, -e, zast. kniž. poselkyně,…

†poselací

příd. určený k poslání, posílaný po poslu: p. listy (Pal., Jir.)

poselák

, posílák (*posilák Rais, Olb.), -a m. (6. mn. -cích) zast. ob. a nář. obecní n. úřední sluha, posel…

poselka

, poselkyně v. posel 1, 2

poselné

, -ho s. pošt. poplatek za doručení spěšných zásilek ap. do odlehlých míst

poselský

(†poslovský) příd. k posel: p-á služba; poslovský ouřad (v zámku) (Mácha); poslovský balík (Šmil.) z…

poselství

, s. 1. zpráva, vzkaz; (slavnostní) prohlášení, projev (týkající se zprav. politických otázek): v…

poselstvo

, -a s. (2. mn. -tev) 1. kniž. a zast. poslové (ve význ. 1) jako celek; deputace: přijmout p.; české…

†poselstvovati

ned. být poslem (vyslancem): p. ve Vídni (Pal.)

poselštiti

dok. (3. mn. -í) (koho, co) učinit selským, dodat selského rázu; poselštiti se dok. stát se selský…

poselšťovati

, poselšťovati se ned. k poselštiti, poselštiti se

proselyta

[-ze-], prozelyta, -y m. (1. mn. -é) (proselytka, prozelytka, -y ž.) (z lat. driv. řec.) kniž. (pův.…

proselytismus

[-ze-tyz-], prozelytismus, -mu m. kniž. prozelytství: protestantský p. (Vrchl.)

proselytství

[-ze-], prozelytství, s. kniž. přestoupení, přestupování na jinou víru; vlastnosti prozelyty: utr…

rosela

[-ze-], rozela, -y ž. (z angl.) pestrý australský papoušek, často u nás chovaný; zool. rod Platycerc…

staroselský

příd. řidč. poněk. zast.: s. člověk (Hol.); s-á romance (Slád.)