osika, -y ž. strom n. keř s listy i v slabém vánku se chvějícími; topol osika (bot.): chvět se jako o.