ostatní (†ostatný Šaf.) příd. 1. zbývající, zbylý: zatím dojely i o. vozy 2. jiný, druhý: byl menší než o. hoši; jablka i o. druhy ovoce; zpodst. ostatní, -ho s.: to o., všechno o. ostatní, jiné věci; přísl. ostatně v. t.