Nalezeno 16 heslových statí.

kostrovati

ned. (co; ~) řidč. zhotovovat kostru z těla obratlovce (k studijním n. demonstračním účelům): k. sav…

*kostroví

, s. kostra: křehké k. (Halas); k. figur (J. Čap.)

kostrovitý

příd. připomínající kostru: k-á postava; miner. k-é tvary krystalů se schodovitě vpadlými středy kry…

kostrový

příd. ke kostra: archeol. k-é pohřbívání do země (op. žárové); k. hrob; přísl. kostrově

ostrovid

, -a m. zast. zvíře bystrého zraku, např. rys aj.: vidím jasně jako o. (Staš.); co o. dům střežila (…

ostrovtip

, -u m. (6. j. -u) duševní bystrost; důvtip: přirozený o.; uhodnout něco o-em; zaujmout duchaplností…

ostrov

, -a m. (6. j. -ě) 1. část souše obklopená ze všech stran vodou: tichomořské o-y; korálové o-y; pust…

ostrovan

, -a m. (1. mn. -é) (ostrovanka, -y ž.) obyvatel ostrova: porobit si domorodé o-y

ostrovanský

příd. k ostrovan: o. duch Angličanů

ostrovanství

, s. souhrn vlastností ostrovanů: britské o.

*ostrovnatý

příd. bohatý na ostrovy: o-á země (Lid. nov.) (o Řecku)

ostrovní

příd. k ostrov: o. oblast tvořená ostrovy; o. stát rozkládající se na ostrovech; o. říše (často o An…

poloostrov

(*půl- Vrchl., †polou- Pal.), -a m. pevninský výběžek obklopený alespoň na dvou stranách vodou: p. P…

souostroví

, s. zeměp. skupina sourodých ostrovů; archipel: japonské s.; v názvech: Bismarckovo s.

souostrovní

příd. k souostroví: s. vody

šalvostr

, -u m. (z něm.) zast. ob. lučavka (odb.): leptání š-em; kořalka ostrá jako š.; šalvostrový příd.: z…