ovdovělý příd. takový, kt. ovdověl: o-á matka; o. muž; podst. ovdovělost, -i ž.: těžce pociťovat svou o.