Nalezeno 17 heslových statí.

jednoveslice

, -e ž. sport. loď poháněná jedním párem vesel

neslovesný

příd. jaz. jiný než slovesný: n. přísudek řidč. nevyjádřený slovesem v tvaru určitém, jmenný; n-á vě…

oves

, ovsa m. (6. j. -u, -e) 1. obilnina s latou okoralých obilek; oves setý (bot.): sít o.; lán ovsa; b…

oveseliti

, oveseliti se v. obveseliti, obveseliti se

ovesňanka

, -y (Glaz.), ovesnice, -e (Jir.), ovesnička, -y (Baar) ž. obl. druh hrušek dozrávajících v době, kd…

ovesniště

, řidč. ovsiště, -ě (2. mn. -šť) nář. (ovesnisko, -a, Jahn, ovsisko, -a, A. Mrš.) s. řidč. pole oset…

ovesný

(†ovesní Ner.) příd. k oves; vztahující se k ovsu, souvisící s ovsem: o-é pole; o-á sláma, o. chléb;…

poveseliti se

dok. (3. mn. -í) (~; s kým; řidč. nad kým, Olb.) něj. dobu se veselit; poradovat se: poveselte se, d…

proveslovati

dok. (co) 1. veslováním strávit (čas): p. celé odpoledne *2. veslováním proplout: p. moře (Vrchl.) 3…

*příslovesný

příd. závislý na slovese, adverbální: p. význam pádů

rovesník

, -a m. (rovesnice, -e ž.) nář. vrstevník: (spřátelili se) byli r-ci (Herb.)

slovesnost

, -i ž. 1. kniž. souhrn umělecké tvorby (vyjadřované slovem), a to psané (literatura, písemnictví) i…

slovesnostní

příd. zř. kniž. k slovesnost 1: s. ráz (Ner.)

slovesný

příd. 1. kniž. týkající se slovesnosti, literatury: s-é umění; s-é dílo; s-é druhy; s. umělec; česká…

sloveso

, -a s. (6. j. -e, -u) 1. jaz. ohebné slovo časované, kt. vyjadřuje děj (činnost, stav n. změnu stav…

smutnoveselý

příd. řidč. smutný a veselý: (zpívat) s-é písně (Erb.)

*trudnoveselý

příd. bás. trudný a veselý: t. výraz tváře (Jir.)