ovládati ned. 1. k ovládnouti 1-4: o. postupně nová území; – ovládala muže i syna; král ovládaný svými rádci; – poptávka ovládající výrobu; – nové názory postupně (ve společnosti) ovládají, staré ustupují; – společnost ovládaná předsudky; motiv ovládající celou skladbu; – nevýslovná mne ovládala tíseň (Svět.); byl ovládán divným pocitem; umět o. své city 2. (co, koho, †čím, kým) mít pod svou vládou, pod svým panstvím; panovat (komu, čemu), vládnout (komu, čemu): král ovládal zemi; Řím ovládal světem (Pal.); třídy vládnoucí a ovládané; o. hospodářsky kolonie; přen. pevnost ovládající vstup do země střežící, hájící; zřícenina hradu ovládá celou krajinu vévodí jí 3. (co, koho) mít pod svou mocí, pod svým vedením; řídit, vést: velkokapitál ovládal průmysl celého státu; hospodářství ovládané bankami 4. (co) mít znalost něčeho; umět, znát, vyznat se (v čem), rozumět (čemu), umět s něčím zacházet, umět něčeho užívat: o. své řemeslo; o. cizí jazyky; o. praxi i teorii; o. (hru na) housle 5. (co) řídit (chod stroje ap.): o. kormidlo nohama; elektricky ovládané návěstidlo, umět o. vůz; ovládatí se ned. k ovládnouti se: ovládá se vždy a všude