ovoce, -e s. plody někt. rostlin požívané zprav. bez úpravy (např. jablko, švestka, banán): česat o.; čerstvé, sušené, kandované o.; nezralé o.; jadernaté, peckovité, bobulovité, skořápkové o.; jižní o.; ust. spoj. zapovězené o. něco lákavého, ale zakázaného; trhat zapovězené o.; sahat po zapovězeném o-i; přen. výsledek, užitek, výtěžek: o. obětavosti; přinést dobré (řidč. trpké, hořké) o.; klidit o. své práce; jaký strom, takové o. (pořek.) jaký je člověk, takové jsou jeho skutky; zapovězené o. nejlépe chutná (pořek.) to, co je zakázáno, nejvíce láká