ovzduší, s. atmosféra 1. vzduch obklopující a naplňující něj. prostor: vlhkost o.; tepelné změny v o.; nezdravé o. továrny; meteor. (zemská) atmosféra 2. společenské poměry působící něj. vlivem; citové a myšlenkové prostředí, nálada: o. úřednické rodiny; velkoměstské o.; divadelní o.; revoluční o.; jednání probíhalo v přátelském, napjatém o.; o. nedůvěry