písmeno, -a, -e (j. 3., 6. -u, -i, 6. též -ě) (†písmě, -mene, Tyl, Ner., Staš. aj.) s., poněk. zast. písmena, -y ž. 1. psaný n. tištěný znak pro hlásku, litera 1: velké, malé p.; začáteční p. slova; švabachová p-a; knihy tištěné p-ami kyrilskými (Ner.); zlatými p-ami vryjeme jméno (Olb.); kreslit, vyšít p-a; p-a litá z kovu; zast. bude (hospoda) jejich i dle p-a (Prav.) podle zápisu; splnit, provést, znát ap. něco do (poslední) p-y, do (posledního) p-e úplně, zcela, všecko; z toho neslevím ani p-y (p-u) vůbec nic; polygr. písmeno hranolek s vyvýšeným obrazem písmene *2. písmeno hláska: zaslechnout první p. (Stroup.) 3. nář. (kdysi) dřevěná destička, tabulka s písmem: dřevěná p-a (Rais); koupit p-o (Nov.); zdrob. písmenko, -a s. (6. mn. -ách), poněk. zast. písmenka, -y ž.: rozeznávat p-a; tiskařské p-y; plnit něco, věřit něčemu ap. do (poslední) p-y, (posledního) p-a úplně, zcela všecko; neslevit ani p-u vůbec nic; – zř. odříkávat p-a (Herb.) hlásky