přídavný (*přidavný) příd. kniž. takový, kt. je přidán, přidáván k něčemu: p-á látka; p-á část nástroje; p. stroj; p-é zařízení k něčemu; zř. přidavné jméno (Něm.) přídomek; jaz. p-é jméno označující vlastnost osob, zvířat, věcí n. jevů a mající ve větě platnost přívlastku, doplňku n. jmenného přísudku, adjektivum