představovati ned. 1. k představiti: p. hosty domácím; – výstava představuje veřejnosti výsledky práce celého desetiletí předvádí; poněk. zast. ostatním za příklad byl představován (Lum.) dáván; – obraz představující zátiší s bažanty znázorňující; – zast. představovala mu všecko zlé, co ho může potkat (Něm.); – představoval Žižku na jevišti i ve filmu hrál; malíř představující realismus staršího typu reprezentující jeho podstatné vlastnosti; tato dívka představuje nový typ mládeže; – poněk. zast. do klášterů představováni (noví mniši) za převory (Helfert); – poněk. zast. řidč. bojovník představoval štít 2. (koho, co) zastupovat, reprezentovat: politik představuje malou část lidu; časopis je představován redakční radou 3. kniž. (co) být (čím), tvořit; mít význam, hodnotu něčeho; znamenat: tyto výrobky představují značnou část našeho vývozu; – takový požadavek představoval nebezpečí pro tehdejší společenský řád; dělnická třída představuje velkou politickou moc; představovati se ned. k představiti se: dříve se představuje muž ženě; – veřejnosti se představuje nový soubor; autor se představuje čtenářům jako výborný vyprávěč předvádí se; – poněk. zast. představovaly se jejich zrakům vypálené vsi (Tomek) objevovaly se; spáchaný hřích se mu počal p. v celé ohavnosti (Rais); představovati si ned. k představiti si: představoval jsem si to jinak; život na Marsu si lidé představují rozličně; co si pod tím slovem představuješ?; představoval si ho v různých situacích; představuje si, že je to u nás pořád tak, jak bývalo domnívá se; my si u nás vlastence jinak představujeme (Havl.)