přístupný příd. 1. takový, do kt. n. ke kt. je možný n. snadný přístup, vstup: kotlina p-á všem větrům; pokoj p. přímo z chodby (poněk. zast.); těžko p. hrad; hora ze západu snáze p-á 2. takový, ke kt. je dovolen přístup; takový, jehož je možno použít, používat, dosáhnout: zahrada p-á veřejnosti; veřejně p-é přelíčení; výstava bezplatně p-á; film mládeži p., – učinit vzdělání p-é každému; založit práci na p-ch pramenech; kniha těžko p-á kt. je nesnadno si opatřit 3. (čemu) vnímavý pro něco, snadno podléhající něčemu, mající pochopení, smysl, porozumění pro něco: p. dojmům; nebyl p. žádnému rozumnému důvodu; je p. lidské bídě; člověk p. žertu umějící žertovati, snést žert; je to velmi p. člověk kt. lze požádat o radu, pomoc ap. 4. srozumitelný, pochopitelný, dostupný 3 (svou zřetelností): p. výklad; p. sloh; lidem p-é umění; p-á zábava 5. takový, na kt. je možno přistoupit; přijatelný, dostupný 2: p-é ceny; výrobek cenově p.; p. úvěr; přísl., zvl. k 4 přístupně: p. psaná kniha; podst. přístupnost, -i ž.; srov. též nepřístupný