překlad, -u m. (6. j. -u, -ě) 1. převedení, přetlumočení (textu) do jiného jazyka; literární dílo přeložené do jiného jazyka (op. originál 3): Goethův Faust v p-u Vrchlického; věrný, doslovný, volný, výstižný, básnický p.; strojový p.; český p. Leninových spisů 2. stav. nosný trámec kladený přes otvor ve zdivu: okenní, betonový p.