přispěti dok. (3. mn. -ějí, rozk. -spěj, min. -spěl, podst. -spění, přech. min. -spěv) 1. (k čemu) mít kladnou účast na něčem, úspěšně se účastnit něčeho: p. k uchování míru, k vyřešení situace, k zlepšení poměrů; p. k zábavě; přispěním vojska byl požár lokalizován 2. (komu, komu čím) poskytnout pomoc; pomoci 1: p. slabému; p. radou, pomocí; p. penězi a věcmi postiženým povodní 3. (komu nač, *k čemu; komu čím; kam) dát, poskytnout příspěvek (peněžitý, literární ap.): p. na sbírku, zř. ke sbírce (Něm.); p. na stavbu domku; rodiče mu přispěli na cestu; p. do časopisu povídkou †4. přispěchat: posel přispěl (Jir.); přen. z teplých krajů přispělo jaro (Hál.)