půjčka, -y ž. (2. mn. -ček) půjčení, odevzdání něj. věci, zprav. peněz, k užívání na něj. čas za jistých podmínek; půjčená částka sama: požádat o půjčku větší částky peněz; bezúročná p.; platit úroky z půjčky; dlouhodobá p.; ust. spoj. p. za oplátku odplata něčím podobným; práv. smlouva jíž věřitel přenechává dlužníkovi věci určené podle druhu (zejm. peníze), které se dlužník zavazuje po čase vrátit; peněž. státní p. druh cenných papírů vydaných státem