paže (bás. páž Vrchl. aj.), -e ž., zř. s. (Jir.) celá lidská horní končetina; ruka; horní část její s ramenem; rámě, paždí: pravá, levá p.; vztyčit, zvednout obě p.; mít sílu v pažích; vztáhnout po něčem p.; – vzít někoho pod paží; nést něco pod paží, p. tuž, vlasti služ! (heslo); expr. zdrob. pažička, -y ž.