papír, -u m. (6. j. -ře, -ru) 1. výrobek (zprav. z vláken rostlinného původu) upravený do podoby tenkých listů, sloužící k psaní, tisku, balení ap.: list, arch p-u; různé druhy p-u; silný, tenký, bílý, barevný p.; linkovaný p.; dopisní p.; balicí p.; toaletní p.; sběr starého p-u; psát na p.; zabalit do p-u; hodit něco (článek, nápad) na p. zběžně, rychle načrtnout, napsat; vylít srdce na p. ulehčit svému citu písemným projevem; svěřit něco p-u zaznamenat, napsat (něco tajného ap.); něco (něj. nařízení, rozhodnutí ap.) zůstalo, existuje jen na p-ře nebylo provedeno, existuje jen formálně; p. snese všecko (pořek.) napsat lze i hlouposti, lži ap.; výr., zbož. bezdřevý, dřevitý p.; hlazený, klížený p.; ruční p.; tiskové p-y; novinový, knihtiskový, biblový, křídový p.; psací a kreslicí p-y; konceptní, strojový, průklepový, kladívkový p.; notový p.; balicí p-y; balíkový, hedvábný, pergamenový, krepovaný p.; technické, průmyslové p-y; filtrační p.; fotografické p-y; cigaretový p.; sací, uhlový p.; smirkový p. 2. písemnost, listina (zvl. úřední, dopis, formulář, dokument ap.): pořádat staré p-y; hovor. mít p-y v pořádku osobní doklady; dopr. celní p-y doklady k zásilkám z ciziny n. do ciziny; pošt. obchodní p-y (v mezinárodním styku) listovní zásilka, kt. se nezalepuje n. kterou lze snadno otevřít, vyplácená podle nižší sazby (písemnosti a listiny) 3. peněž. cenný p. (zast. hovor. mn. p-y) listina, na jejíž držbu je vázáno urč. právo, zprav. majetkové (např. akcie, obligace, zástavní list aj.); státní p. cenný papír vydaný státem; kurs p-ů; zast. hovor. mít peníze uložené v (jistých) p-ech 4. slang. papírový peníz, zvl. (dř.) tisícikoruna: vysázet na stůl pět p-ů; zdrob. papírek v. t.