paprika, -y ž. (z maď. driv. srb.) 1. bylina z příbuzenstva bramboru pěstovaná pro poživatelné plody; bot. rod Capsicum: p. roční 2. nedozrálý plod někt. sort papriky roční požívaný jako zelenina: salát ze zelených paprik; nadívané p-y 3. koření získávané rozemletím zralých plodů někt. sort papriky roční: pálivá, sladká p.; slanina obalená v p-ce; telecí na p-ce; nos měl jako p. červený (Herb.) 4. dušené maso, zprav. telecí, připravené na paprice: p. na smetaně; vepřová p.; expr. zdrob. k 2-4 paprička, -y ž.: telecí p. (hovor.) paprika 4; paprikový v. t.; paprika, -y m. zhrub. starší, příliš usedlý muž bez zájmu: starý p.