parcela, -y ž. (z něm. driv. fr.) část pozemku určená k stavbě n. k zemědělskému obdělávání; pozemek: stavební p.; zastavět p-u; zahradní p.; zdrob. parcelka, expr. parcelička, -y ž.: parcelní příd. práv. p. číslo kterým je parcela označena v katastrální mapě; parcelový příd.: ekon. p-é minimum nejmenší přípustná výměra parcel při drobení pozemků