peněžní (†peněžný Podl., Pal.) příd. 1. týkající se peněz, vztahující se k penězům n. k peněžnictví, finanční: p. záležitosti; p. tíseň; p. prospěch hmotný, materiální; p. ústavy banky, spořitelny ap.; p. přepážka na poště; p. kruhy (Zápot.) peněžnické; pošt. p. poukázka; p. lístek soupis plateb, popř. růz. druhů platidel podávaných najednou; ekon. p. jednotka měnová; p. soustava organizace oběhu peněz (stanovící zejm. peněžní jednotku, způsob ražení a vydávání peněz ap.); p. hospodářství založené na směnné funkci peněz (op. naturální); p. forma hodnoty vyjádření hodnoty (zboží n. výrobku) v penězích; p. kapitál finanční; peněž. p. styk, placení prováděné v penězích, šecích ap. (op. bezpeněžní); p. burza (v kapit. zřízení) na níž jsou předmětem činnosti obchody s penězi a s cennými papíry 2. peněžitý 1: p. hodnota, cena; p. pokuta; p. náhrada za ztrátu; p. dar; přísl. peněžně poněk. zast. finančně: p. podporovat (Štech) penězi