personální (*personelní Kar., personálný Hol.) příd. (z lat.) týkající se osoby, zejm. zaměstnané, osobní: p. poměry zaměstnanců; p. oddělení v závodě; p. výkaz; p. obsazení ústředních úřadů; práv. p. unie sdružení dvou n. několika států osobou panovníka; přísl. personálně: p. vybavit podnik; podst. personálnost, -i ž.