Nalezeno 73 heslových statí.

anapest

, -u m. (6. j. -u) (z řec.) liter. metrická stopa složená ze dvou slabik krátkých n. nepřízvučných a…

aposiopese

[-zi-péz-], aposiopesis, -ese ž. (z řec.) jaz. odmlčení, nedopovědění

herpes

, -etu m. (6. j. -u) (z řec.) med. opar

*kapesnatý

příd. mající mnoho kapes: k. plášť (Jir.)

kapesné

, -ho s. peníze na drobné vydání: měsíční k.; dostávat od otce k.

kapesní

příd. 1. ke kapsa: k. nůž, hodinky, svítilna, kalendář; k. prohlídka kapes; k. zloděj; k. šátek (zas…

kapesník

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) šátek na čištění nosu; zdrob. kapesníček, -čku m. (6. mn. -čcích,…

Mokropsy

, -pes m. pomn. (3. -psům, 6. -psích, -psech, 7. -psy) jm. několika obcí v Čechách: Horní, Dolní M.

*opeska

, -y m. expr. opeslý člověk, opeslík: ten farský o. (Jir.)

opeslický

příd. ob. expr. k opeslík; opeslý: o-é choutky

*opeslictví

, s. expr. souhrn vlastností opeslíka, opeslost (Rais)

opeslík

, -a m. (6. mn. -cích) (*opeslice, -e ž.) ob. expr. opeslý člověk: omámí je nějaký starý o. (Sek.);

opeslý

(†opselý Wint.) příd. ob. expr. 1. žádostivý, nenasytný, mlsný: i nebudu (jíst), nejsem tak o-á! (Ra…

opestřiti

dok. (3. mn. -í) řidč. (co) učinit pestrým; zpestřit: klobouk opestřený fábory (Čech); o. obraz hry

opestřovati

ned. řidč. k opestřiti: tak si opestřuji bídný venkovský život (Čech)

ostropes

, -psu m. statná bylina s listy ukončenými silným ostnem a s nafialovělými květy; bot. rod Onopordon…

ostropestřec

, -třce m. (z rus.) statná bylina s bíle skvrnitými listy a červenofialovými květy v úborech s velký…

pes

, psa m. (psice v. t.) 1. šelma chovaná odpradávna jako pomocník člověka při lovu, k hlídání ap., pe…

pesan

, -a m. ob. expr. velký pes: p-i a hafani všech barev; zdrob. pesánek, -nka m. (mn. 1. -nci, -nkov…

pesar

, -u m. (z lat. driv. řec.) med. vložka udržující dělohu v urč. poloze; druh antikoncepčního prostře…

peseta

[-se-], -y ž. 1. jednotka měny ve Španělsku; mince této hodnoty 2. (dř.) mince v hodnotě 1/4 pesa už…

pesík

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) zool. dlouhý chlup v kožišině, kt. vyniká z podsady a dává srsti ch…

pesíkový

příd. k pesík: p-á vrstva kožišiny

pesimismus

[-iz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) sklon k tomu, považovat skutečnost za horší, než je, a …

pesimista

, -y (1. mn. -é) (*pesimist, -a, Mach.) m. (pesimistka, -y ž.) ten, kdo smýšlí pesimisticky, projevu…

pesimistický

[-ty-] (*pesimistní Šal.) příd. obsahující, projevující pesimismus, podléhající pesimismu, vedoucí k…

peskovati

ned. kniž. a nář. (~; koho, 4. p.) činit někomu výtky, hněvně kárat; hubovat, plísnit: být nespraved…

peský

příd. zast. a nář. 1. psí: p-á pokora (Třeb.), p. karabáč (Jah.) na psa 2. bídný, mrzký, podlý: p-é …

peso

[-so], -a s. jednotka měny v iberoamerických státech (dř. též ve Španělsku); mince této hodnoty: arg…

pesticid

[-ty-], -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) odb. chem. prostředek na hubení škůdců (na polích, v skladiš…

pestík

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) bot. květní orgán složený ze semeníku, čnělky a blizny

pestíkový

příd. k pestík: bot. p. květ obsahující jen pestíky, a nikoli tyčinky, samičí

pestro

v. pestrý

pestro-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova pestrý, a to 1. jako s její vlastno…

pestrobarevný

, kniž. pestrobarvý příd. pestrý 1, barvitý: p-é obrázky, pestrobarevnost, -i ž.

*pestrodivý

příd. bás. pestře divý, divoký (Čech)

pestrokrovečník

, -a m. (6. mn. -cích) pestrý brouk žijící na květech a na dřevě, jehož někt. druhy jsou podobny vos…

pestrokřídlec

, -dlce m. malý pestrý denní motýl z příbuzenstva otakárků; zool. rod Zerynthia: p. podražcový; pest…

pestrokvětý

příd.: astry p-é (Vrchl.)

pestrolesk

, -u m. (6. mn. -cích) bás. pestrý lesk (Čech); pestrolesklý příd.: p-á muška čarodějná (Čech)

pestrolistý

příd.: p-é begónie

*pestromalba

, -y ž. (2. mn. -leb) barvitá malba (Mach.)

pestroskvělý

, pestroskvoucí příd. bás. skvějící se pestrostí: p-lý šat (Čech); p-cí křídla (Čech)

pestrošatý

příd. bás.: p-é krasavice (Čech); přen. p. podzimek (Rais)

pestrošumný

příd. bás. rozmanitě šumící, hlučící: p-é žití (Čech)

pestrotisk

, -u m. (6. mn. -cích) polygr. tisk několika barvami zároveň (zejm. bankovek)

pestrotkaný

příd. bás. pestře tkaný: p. čaloun (Zey.)

*pestrotvárný

příd. mnohotvárný: p. sen (Tyl); podst. *pestrotvárnost, -i ž.: p. pohledů v kraj (Merh.)

*pestrožhavý

příd. bás. pestře žhavý: houšť p-ch květů (Čech)

pestrota

, -y ž. řidč. pestrost: p. barev

pestrý

příd. 1. mající rozmanité nápadné barvy; strakatý, pestrobarevný, různobarevný, barevn 3: p-é kvítí;…

pestřec

, -strce, -střce, -sterce m. houba s kulovitou, uvnitř černou plodnicí, v malém množství užívaná jak…

pestřenka

, -y ž. (2. mn. -nek) malá, pestře zbarvená moucha, jejíž někt. druhy jsou podobné včelám; zool. rod…

*pestřeti

ned. (3. mn. -ejí) stávat se pestrým: kraj začal nápadně p. (Čech) ○ předp. z-

pestřiti

ned. (3. mn. -í) poněk. kniž. (co čím) činit pestrým; zpestřovat: zábavami p. život; p. rozhovor vti…

-pestřovati

jen s předp.: o-, vy-, z-

peství

, -í, pestvo, -a (2. mn. -tev) s. zast. a nář. expr. mrzkost, podlost, ničemnost; darebáctví: (Šimůn…

*propestřiti

dok. (3. mn. -í) (co) zpestřit: přednášky propestřené originálními nápady (Kronb.)

přepestrý

příd. řidč. velmi, nadmíru pestrý: p-á kytice; p-á směsice neonových reklam; p-é osudy; přísl. pře…

rozpeska

, -y m. nář. rozpustilec, nezbeda (Jir.)

rozpeslý

příd. nář. rozpustilý, nezbedný 1: být r. (Jir.)

*rozpestřiti se

dok. (3. mn. -í) kniž. začít být pestrý: ulice se rozpestřily národními kroji; rozpestří se kvítí (S…

*rozpestřovati se

ned. kniž. k rozpestřiti se (Svob.)

spesartin

[-týn], -u m. (6. j. -u) miner. křemičitan manganu a hliníku, granát růžové až hnědé barvy (nazv. po…

vypeskovati

dok. 1. kniž. a nář. (koho, 4. p.; *komu Kun.) peskováním pokárat; vyhubovat 1, vyplísnit: v. žáka p…

vypestřiti

dok. (3. mn. -í) kniž. (co; co čím) učinit pestrým, pestře ozdobit: (bednář,) který dovedl věcičky z…

*vypestřovati

ned. kniž. k vypestřiti (Svob.)

zapestřiti se

dok. (3. mn. -í) poněk. kniž. krátce, chvíli se pestřit: květnice se zapestřila barvami květů (Lit. …

zpeskovati

dok. kniž. a nář. (koho, 4. p.) (hodně) vypeskovat 1, vyhubovat 1, vyplísnit: z. služky (Sez.); (mis…

zpestřeti

dok. (3. mn. -ejí) poněk. kniž. stát se pestrým; zpestřit se: rovina zpestřela (Jir.); ned. zpestř…

zpestřiti

dok. (3. mn. -í) 1. poněk. kniž. (co čím; co) učinit pestrým: z. program filmovou groteskou; z. jíde…

zpestřovati

ned. poněk. kniž. 1. k zpestřiti; pestřit: z. si jednotvárnost života dobrou zábavou; z. stravu ovoc…

*žhavopestrý

příd. kniž. svítivě pestrý: z houští vyzírala květina velikým ž-m okem (Čech)