pestrý příd. 1. mající rozmanité nápadné barvy; strakatý, pestrobarevný, různobarevný, barevn 3: p-é kvítí; p. kroj; p-é peří; p. obrázek barvitý; zool. vlnopásník p.; bažant p.; geol. p-é pískovce různobarevné, tvořící nejspodnější oddíl triasového útvaru středoevropského; polygr. p. tisk provedený střídavě několika barvami (např. u plakátů) 2. jsoucí výrazně, nápadně rozmanitý; mnohotvárný, různotvárný (op. jednotvárný, fádní, monotónní): p-é barvy; p. život; p. průvod maškar; p-á podívaná; byla tam společnost velmi p-á nesourodá; p. program rozhlasu; zpodst. *pestro, -a s. pestrost: nádherné p. barev (Rais); přísl. pestře: p. ozdobené domy; p. záplatovaný kabát; – události se p. střídají; *pestro: snové p. táhli (Čech); podst. pestrost, -i ž.: p. květinových záhonů; – p. přírodních barev; p. života, programu