Nalezeno 24 heslových statí.

kvapivý

(†kvaplivý) příd. řidč. ke kvapiti; kvapný: k. valčík; k. kůň; k-é potřeby (Ner.) naléhavé; kvaplivý…

kypivý

(*kypný, Heyd., Čech) příd. ke kypěti 1. kypící: k-á tekutina; přen. k-é vnady (Theer) bujné 2. kniž…

lepivý

příd. k lepiti (se) 1. takový, kt. lepí, kterého se užívá k lepení; lepící: l. kaučuk; l-á hmota, ná…

pivní

(*pivný, *pivový) příd. 1. týkající se piva n. jeho výroby: p. pěna; p-ový zápach (Staš.); p. skleni…

pivo

, -a s. (6. j. -u, -ě) 1. pěnivý alkoholický nápoj připravovaný ze sladu, chmele a vody: světlé, čer…

†pivodus

, -a m. (1. mn. -ové) expr. náruživý piják piva (Čap.-Ch.)

*pivomil

, -a m. (1. mn. -ové) milovník piva: vlastenečtí p-ové (Hál.)

pivoňka

, -y (2. mn. -něk) (*pivoně, -ě, Sova) ž. (z řec. a lat. zákl.) zahradní bylina s červenými, růžovým…

pivoňkový

(*pivoňový Něm.) příd. 1. pocházející z pivoněk, vztahující se k pivoňkám: lístky p-ch květů 2. kniž…

pivonoš

, -e m. (1. mn. -ové, -i) řidč. číšník roznášející nápoje, zvl. pivo (Včel. aj.)

*pivosrkač

, -e m. žert. piják piva (Wint.)

pivot

, -u m. (6. j. -u) (z fr.) sport. (v košíkové) obrátka provedená hráčem kolem jedné nohy: přihrávka …

pivotman

, -a m. (pivotmanka, -y ž.) sport. (v košíkové) ústřední hráč útočné řady

pivovar

(zast. a nář. pivovár Tyl aj.), -u m. (6. j. -ru, -ře) podnik vyrábějící a někdy (zvl. dř.) též čepu…

*pivováreční

příd. pravovárečný: p. dům (Tyl); -várečník, -a m. (6. mn. -cích) pravovárečník (Wint.)

pivovarní

(*pivovární Čech, *pivovarný, *pivovárný) příd. k pivovar; pivovarský: p. restaurace; p. odpadky; že…

pivovarnický

, pivovarský příd. souvisící s výrobou piva: p. průmysl; p-ská chasa; piv. p-ský slad; p-ské kvasnic…

pivový

v. pivní

překvapivý

(†překvapný Hol.) příd. kniž. k překvapiti; překvapující, neočekávaný, neobyčejný: p. obraz, nález; …

škorpivý

příd. k škorpiti se; hašteřivý: š. člověk, soused; podst. škorpivost, -i ž.

topivo

, -a s. (6. j. -u) palivo, otop 2: mít dostatek t-a na zimu

topivový

příd. řidč. k topivo; palivový: t-é dříví odpadové, určené k otopu

velkopivovar

, -u m. (dř.) pivovar zařízený na velký provoz: smíchovský v.

vštípivost

, -i ž. psych. schopnost osvojit, osvojovat si nový fakt