plánovati ned. 1. (~; co) dělat plány, mít v plánu; projektovat: p. dopředu, do budoucnosti, autor plánuje i rozsáhlejší skladby pomýšlí na ně; p. útočnou válku 2. (co; ~) plánovitě připravovat, chystat, řídit: p. investice, výrobu, zásobování, mzdy; socialisticky p.; hospodářské plánování; podnikové plánování; územní plánování obcí ○ předp. na-, pro-, roz-, z-, za-