placenta, -y ž. (z lat.) anat. plodový koláč, plodové lůžko; bot. místo v semeníku, kde vyrůstají vajíčka; semenice; placentální, placentární příd.: zool. p-lní savci jejichž zárodky se vyvíjejí pomocí placenty; anat. p-rní prostor