plakát [-kát i -gát], -u m. (6. j. -u, -ě) (z něm. driv. hol.) veřejné oznámení, návěští, zprav. vyvěšené n. vylepené na místě zvl. k tomu určeném: reklamní p.; divadelní, koncertní p.; výstava politických p-ů; lepič p-ů; zdrob. plakátek, -tku m. (6. mn. -tcích), plakátový v. t.