platiti ned. (3. mn. -í, trp. -cen) 1. (~; čím; co) nahrazovat přijaté n. žádané hodnoty jinou hodnotou, zprav. penězi; činit zadost povinnostem, závazkům prostřednictvím peněz: p. hotově, hotovými penězi; p. složenkou, šekem, směnkou proplácet; p. mzdu vyplácet; p. za práci; p. od ušití; časopis slušně platí autorům honoruje je; p. nájem(né), vstupné; p. útratu v hostinci; být placen od kusu, od metru, za hodinu; – p. daň, úrok, splátky; p. příspěvky; p. dluh uhrazovat, hradit 5; p. na dítě; p. (v hostinci) za společnost útratu celé společnosti; neměl se k placení (ob.) nechtělo se mu platit; p. zlé dobrým odplácet; expr. platí jako mourovatý, platí, až se ohýbá mnoho; p. pěti prsty krást; napřed se mlátí, potom se platí (přísloví) až po vykonané práci se dostává odměna 2. (koho, 4. p.; koho zač) odměňovat peněžitými částkami, zprav. v pravidelných lhůtách, za práci n. jiné služby: p. dělníky, úředníky ap.; zač vás platím? 3. (čím; zač; co) nést nepříjemné následky něčeho; pykat (zač); p. krví, životem, smrtí; p. za omyly; vždy jsem tu chvilku draze platil (Něm.) 4. mít cenu, hodnotu, zprav. vyjádřenou v penězích: u nás platí koruny jsou platidlem; tenkrát platily bankocetle (Něm.); žito velmi platí; dobrá rada někdy víc platí nežli peníze (Jir.) 5. mít platnost, být v platnosti: dnes platí zelené vstupenky; zákon, ustanovení platí; váš výrok platí stále; sázka neplatí; zmýlená neplatí; to na mě, na něho neplatí nemá účinek; před zákonem platí pouze občanský sňatek; ujednáno? Platí! souhlasím 6. (u koho) být ceněn, vážen, uznáván někým; znamenat: dobrý vedoucí platí u zaměstnanců velmi mnoho; vaše slovo u otce nejvíce platí; to u mne neplatí 7. (za koho, co) být považován, pokládán: platí za nejlepšího matematika ve třídě; platil za samotáře; co řekl, platilo za svaté bylo nesporně pravdivé, bylo všeobecně uznáváno 8. (komu, čemu) být určen, týkat se (koho, čeho), vztahovat se (na koho, co): komu platila vaše slova?; mé pozdravy platí vzdálené vlasti; to platí hlavně o něm; potlesk platí známému herci ○ předp. do-, do- se, na- se, o-, od-, po-, pod-, pro-, pře-, před-, při-, s-, u-, v-, vy-, za-; nás. platívati (o) bez předp.