pneumatika [-ty-], -y ž. (z řec.) 1. obruč skládající se z pláště a z duše naplněné stlačeným vzduchem: gumové p-y auta, jízdního kola; vyměnit prasklou p-u 2. pneumatická soustava, např. u varhan; zdrob., zprav. expr. k 1 pneumatička, -y ž.: p-y dětského kočárku