požadovati ned. 1. k požádati 2, naléhavě o něco žádat, domáhat se něčeho, uplatňovat nárok na něco; žádat; vyžadovat: p. odměnu, náhradu; zaplatil, co požadují; p. od někoho poslušnost; p. na něm, po něm práci, p. plnění povinností vymáhat: požadovaná náhrada; stálé požadování projevů úcty; zast. dávala napřed činži, kdykoliv toho požadovali (Ner.) 2. řidč. (co, †čeho) (o věci) jevit potřebu, nutnost něčeho, nutně potřebovat; žádat, vyžadovat: pokrok to požaduje; ta věc požadovala přípravu; slušnost to požaduje; rodinné poměry toho požadují (Svět.)