pořádati ned. 1. (co) starat se o vznik a provedení něčeho; připravovat, organizovat, konat, dělat: p. přednášky, výstavy; p. slavnosti, závody 2. (co) dávat do pořádku (urč. způsobem, podle urč. řádu); srovnávat, řadit, rovnat: p. rozházený materiál; p. knihovnu; p. básníkovu korespondenci k vydání; poněk. zast. pořádali se v šik (Tomek) řadili se; stavové pořádali své záležitosti sami (Pal.) řídili, vedli; přen. p. si myšlenky v hlavě †3. (co) projednávat, vyřizovat, ukončovat: p. účty (Prav.); dluhy (Šmil.) 4. expr. (koho, co) zakročovat proti někomu: (selka) pořádala jednoho za druhým (Hál.) plísnila; (maršálek) umí Turky p. (Třeb.) porážet; přen. pořádali celou Habrůvku (Mrš.) pomlouvali 5. expr. (co) hltavě n. ve velkém množství jíst: s chutí pořádali vše, co jim předložila; pořádat se ned. nář. (~; s kým, čím) 1. snášet se, srovnávat se: jak by se děti pořádaly, kdybyste je nerozsoudily? (Herb.) 2. vypořádávat se, vyrovnávat se: se světem pořádající se hospodář (Mrš.) dělající závěť ○ předp. s- (us-), vy- se; nás. pořádávati