pochopitelný (†pochopný Čel.) příd. takový, kt. lze pochopit; těžko p-é jednání; sloh prostý a každému p. srozumitelný, dostupný, přístupný; je to konečně lidsky p-é; je nepochopitelné, proč to udělal; přísl. pochopitelně v. t.; podst. pochopitelnost (†pochopnost Pal.), -i ž.: p. jednání, výkladu, řeči