Nalezeno 2 heslových statí.

*pochybovati

I ned. k pochybiti: člověk zahanbený v tom onom spíše pochybuje (Něm.)

pochybovati

II ned. (~; o čem, kom; †na čem, Sab.) mít, projevovat nejistotu, pochybnost: pochyboval, že nás ješ…