podíl, -u m. (6. j. -e, -u) 1. (na čem; z čeho; řidč. čeho) díl, část příslušející někomu z něj. celku: p. na společném honoráři; p. z výdělku; mít, p. zodpovědnosti (Svět.); členský p. povinná částka vložená členem; práv. dědický p. poměrný díl majetku zůstavitele; p. na zisku; chem. frakce: p. kapaliny při destilaci; mat. výsledek dělení: p. čísel; neúplný p. 2. (na čem; †v čem) činná účast: mít p. na práci, na úspěchu; p. ve správě (Havl.); ust. spoj. (má na tom) lví p. 3. poněk. zast. úděl, sudba, los: na světě jí nezbývá jiného p-u leč neštěstí (Podl.); expr. zdrob. *podílek, -lku (Svob.); *podíleček, -čku (Čel.) m.