podíleti ned. (3. mn. -ejí) k poděliti 1; podělovat: almužník je (chudé) podílel (Olb.); podílela děti krajíčky buchet (Rais); podíleti se ned. 1. řidč., zast. k poděliti se (Pal.) 2. (na čem; †v čem) mít účast; účastnit se: lid se podílí na vládě; sjezd, v němž se podílel (Hál.)