podávati ned. k podati 1-8: p. snopy na vůz; p. cihly, maltu u zedníků; p. dítěti sklenici; – p. hostům večeři; oběd se podává v půl jedné; p. nemocnému léky; – podával jí rámě; p. ruku na rozloučenou; – poněk. zast. kupec velmi malou cenu podává (Prav.); – p. žalobu, připomínky k návrhu, rekurs; – p. vynikající pracovní výkon; román podává živý obraz života; klavírista podával Chopina osobitým způsobem hrál; – život podává příležitost k dobrému činu; – zast. a nář. p. druh druhu slova zlá (Wint.); p. dobrou noc (Svět.); lékaři si u nich podávali dveře chodili jeden za druhým; sport. slang. p. míč podávat si ned. ob. expr. k podat si: umí si člověka p.; podávati se ned. 1. k podati se 1, 2: šachová varianta, která se tu podává; – věc se podává sama sebou †2. vydávat se: podávali se na cestu právní (Pal.); nás. podávávati