podati dok. (1. j. -dám, trp. -dán) 1. (co komu; co) z malé vzdálenosti dopravit, obyč. rukou, do něčích rukou n. blízkosti: p. otci knihu, lžíci, brejle; p. džbán s vodou; p. to někomu po lopatě říci velmi jasně, aby snadno pochopil; sport. (v tenise, stolním tenise, odbíjené ap.) uvést míč do hry; sport. slang. p. někomu míč přihrát 2. (co komu) předložit (jako pokrm n. nápoj): p. hostům kávu s koláči; p. k obědu něco lepšího; p. lék nemocnému dát; přen. řekneš něco a jiný to zas podá dál sdělí; Lucina i se všemi penězi přece ti vody nepodá (Něm.) nevyrovná se ti 3. (co) vztáhnout (zprav. ruku n. paži) k pomoci n. k pozdravu stiskem: podal mu ruku a pomohl mu přes příkop; p. někomu pomocnou ruku pomoci mu; p. ženě rámě; p. na odchodu ruku přátelům; přen. milióny lidí si podaly ruce v boji za mír spojily se 4. poněk. zast. (co) nabídnout cenu: nikdo nic nepodal (Hál.); p. dvojí mzdu (Rieger) 5. (co) sdělit n. předložit něj. instituci, zprav. písemně: p. žádost o místo; p. žalobu u soudu; p. rezoluci, protest; p. námitky proti rozhodnutí; p. připomínky, návrh, hlášení; p. zprávu oznámit, p. demisi odstoupit 6. (co) vytvořit; znázornit (zprav. o informačním sdělení, o vědeckém zjištění, uměleckém tvoření ap.): p. přesnou definici; p. stručnou charakteristiku; spisek podal dobré poučení; p. důkaz pravdy; v Mistru Kampanovi podal Winter obraz doby pobělohorské; p. dobrý výkon *7. (co) poskytnout, dát, odevzdat: kochal se v rozkoších, jakýchž jen svět p. může (Něm.); p. desátek ze statku i sadu (Zey.) 8. zast. a nář. (co, čeho komu; ~) říci, pronést (k někomu): podal slovo, já jemu dvě (V. Mrš.); podal mi ošklivých jmen (Wint.); podala jsem mu dobrý večer (Svět.); ob. umí to p. dovedně říci 9. (co) odevzdat k dopravě: p. (na poště) doporučený dopis, balík; p. kufr jako spoluzavazadlo; podat si dok. expr. (koho, 4. p.) poškádlit, pozlobit, potrápit, dobrat si: umí si každého p.; tajní si jej vzali do kruhu a chtěli si ho kapku p. (Káňa) ztrestat, přimět k povolnosti, k doznání; podati se dok. *1. naskytnout se: dávno se mu nepodala tak hezká příležitost (Sab.); bráti život, jak se denně podá (Vrchl.) 2. kniž. projevit se: básník se podal celý ve svých verších; ona se podala vždy tak, jak jí duše kázala (Pfleg.) 3. nář. vystačit, vydržet: aby se déle podali (Jir.); ned. podávati